REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

VOJAN MEBLE

§ 1 INFORMACJE

Właścicielem Witryny internetowej „VOJANMEBLE” dostępnej pod adresem www.vojanmeble.pl jest Firma Handlowo-Usługowa Ewa Janur z siedzibą w Nowym Sączu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 115. Firma posiada nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7343226339 oraz numer statystyczny REGON: 364610771

Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy: ul. Lwowska 115, 33-300 Nowy Sącz
 • Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@vojanmeble.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48600044882
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 82 1140 2004 0000 3602 7747 0973
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: poniedziałek - piątek 9:00 – 18:00, sobota 9:00 – 14:00

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa organizację, zasady, warunki funkcjonowania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.vojanmeble.pl Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu.
 2. Przedmiotem działalności e-sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
 3. Sprzedaż on-line powstała z myślą o zapewnieniu praktycznego i dogodnego dostępu do oferowanych produktów 7 dni w tygodniu 24 h na dobę.
 4. Sklep internetowy skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych, odbiorców hurtowych jak i dla przedsiębiorców.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy które są wskazywane w trakcie składania zamówienia na podstawie kalkulatora wyceny.
 6. Sklep oferuje montaż mebli na podstawie indywidualnej wyceny.
 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 8. Fotografie oferowanych produktów są zgodne z ich stanem rzeczywistym. Minimalne różnice koloru mogą wynikać z ustawień urządzeń elektrycznych.
 9. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancja ok+/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.
 10. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 11. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub zalogować się poprzez Facebook. Niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz danych osobowych.
 2. Podczas rejestracji Klient dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących nowości oraz aktualnych promocji.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Złożenie zamówienia wymaga podania danych osobowych zgodnie z art. 23 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Poprzez zarejestrowanie, zalogowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.
 7. Dane osobowe i adresowe ujawnione podczas rejestracji przechowywane są w bazie danych e-Sklepu stanowią tajemnicę handlową, nie są udostępniane innym podmiotom i zostają wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówienia.
 8. Każdy Klient e-Sklepu ma prawo do wglądu i modyfikacji danych osobowych znajdujących się w bazie danych sklepu, poprzez formularz dostępny po załogowaniu w opcjach konta użytkownika.

§ 4 SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:

1)      w każdym czasie przez założeniu Konta zgodnie z poniższymi wskazówkami;

2)      w każdym czasie przez zalogowanie się poprzez Facebook;

3)      w każdym czasie przez formularz „SZYBKIE ZAKUPY”;

4)      telefonicznie w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Sklepu podając niezbędne informację umożliwiające realizację zamówienia bez zakładania Konta;

5)      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vojanmeble.pl podając niezbędne informację umożliwiające realizację zamówienia bez zakładania Konta.

2. W celu złożenia zamówienia za pomocą Konta należy:

1)      zalogować się do Sklepu.

2)      wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć ikonę „KOSZYK”,

3)      wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1)      Przedpłata na konto (numer konta podany w e-mailu zwrotnym). Realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania kwoty przelewu. Płatność w tej formie realizowana tylko w złotówkach (PLN).

2)      Płatność przy odbiorze gotówką. Płatność w tej formie realizowana również w euro (EUR) zgodnie z aktualnym przelicznikiem. Przy płatności za pobraniem realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą złożenia zamówienia.

3)      Płatność w sklepie stacjonarnym Vojan Meble. Adres: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 33A. Płatność w tej formie realizowana również w euro (EUR) zgodnie z aktualnym przelicznikiem.

4. Kupujący ma możliwość śledzenia statusu zamówienia po zalogowaniu w zakładce „moje zamówienia” - gdy dokonał założenia konta podczas składania zamówienia.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez konto internetowe zgodnie z § 4 Regulaminu, telefonicznie, bądź za pomocą poczty elektronicznej.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

4. W przypadku wyboru przez Klienta:

 • płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 6 KOSZTY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

1)  Dostawa realizowana przez Firmę Handlowo-Usługową Ewa Janur - na podstawie indywidualnej wyceny;

2)  Dostawa realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej;

3)  Odbiór osobisty pod adresem: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 33A.

4)  Odbiór osobisty pod adresem: 33-395 Chełmiec, ul. Limanowska 42;

2. Właściciel witryny sklepowej www.vojanmeble.pl oferuję darmową dostawę do 30 km w obrębie miejscowości Nowy Sącz.

3. Właściciel witryny sklepowej www.vojanmeble.pl oferuję darmową dostawę do 15 km w obrębie miejscowości Gorlice.

4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5. Złożone zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do soboty.

6. Przed planowaną dostawą zamawianego produktu, Klient informowany jest telefonicznie o dokładnej godzinie i dniu dostawy z wyjątkiem dostawy kurierskiej.

7. Dostawa zamówionego towaru nastąpi w terminie do 21 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić.

§ 7 ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

1) zgodnie z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnym na stronie internetowej e-sklepu.

     2) za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@vojanmeble.pl

     3) w formie pisemnej na adres: ul. Lwowska 115, 33-300 Nowy Sącz

     4) telefonicznie na numer: +48600044882

3. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy. Jednakże Jeśli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.

5. Zwrot towaru w e-Sklepie dokonywany jest na koszt Klienta.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy .

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8 REKLAMACJE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.

2. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.

3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

9. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów

11. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

12. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

13. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

14. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

15. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

§ 9 GWARANCJE

1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.

2. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

3. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi

§ 10 ZMIANA REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, z tym że o treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją zamówień w sklepie internetowym www.vojanmeble.pl rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze porozumienia stron.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz przepisy kodeksu cywilnego.