Reklamacje

Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu protokół reklamacji jest podstawą rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy "Protokołu Reklamacji" dostępnego poniżej. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem vojanmeble.pl.  Prosimy o podanie  nazwy mebla, koloru oraz reklamowanej części mebla. Reklamacje prosimy składać drogą telefoniczną lub mailową wypełniając wydrukowany protokół reklamacji dostępny do pobrania poniżej. Odbiór reklamacji dokonywany jest na koszt klienta po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z konsultantem, lub odpłatną dostawą.

Protokół reklamacji (PDF)

Prawo odstąpienia od umowy.

Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie Vojanmeble.pl produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827). Odstąpienie od umowy następuje poprzez wypełnienie i odesłanie na adres e-mail: kontakt@vojanmeble.pl wypełnionego formularzu odstąpienia od umowy dostępnego do pobrania poniżej.

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość (PDF)

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru (nie wliczając kosztów dostawy), od którego zakupu Klient odstąpił.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Niektóre zakupione meble nie podlegają zwrotom w momencie gdy Kupujący np.: nieprawidłowo wymierzy produkt lub pomieszczenie, źle dobierze kolor bądź rozkład wewnętrzny mebla itp.

Zwrotowi nie podlega Towar wykonany na zamówienie indywidualne oraz w którym na życzenie Kupującego dokonano zmiany materiałów, z których został wykonany Towar oraz rozmiaru.